QEG OPEN SOURCED

by zeroenergyvn

Như hứa, đây là những tài liệu mã nguồn mở cho một máy phát điện năng lượng lượng tử. Điều này đã được thực hiện bởi nhân dân và vì nhân dân. Nó được tự do cho thế giới.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MỞ TÀI LIỆU NGUỒN QEG

Một hộ gia đình hiện đại trung bình đòi hỏi 5-10KW điện để hoạt động.

Một máy phát điện thông thường cần 15KW để sản xuất 10KW của quyền lực.

Để tạo ra những 15KW điện chúng tôi dựa vào khí đốt, dầu diesel, khí propane, than đá hoặc các sản phẩm khác có thể được đo tạo ra lợi nhuận cho ngành công nghiệp dầu mỏ.

130 năm trước đây Nikola Tesla đã phát minh và bằng sáng chế một máy phát điện năng lượng. Đây là một máy cộng hưởng mà chỉ cần 1KW của công suất đầu vào để sản xuất 10KW của công suất đầu ra. Bằng sáng chế của mình đang ở trong phạm vi công cộng.

Khắc phục sự cố Tổ chức Thế giới đã sao chép thiết kế Tesla với một vài xoắn hiện đại để tạo ra các kết quả tương tự. Năng lượng phát điện lượng tử của chúng tôi (QEG) cung cấp 10KW sản lượng điện ít hơn đầu vào 1KW, mà nó cung cấp cho chính nó.

Chúng tôi đã tự do cho công nghệ này cho người dân trên thế giới. Chúng tôi đã mở nguồn một bộ đầy đủ các hướng dẫn, hướng dẫn sử dụng, sơ đồ và danh sách các bộ phận cho bất kỳ kỹ sư để làm theo và sao chép các kết quả tương tự.

Làm thế nào các QEG hoạt động:
Đầu tiên chúng ta sử dụng một nguồn năng lượng bắt đầu, chẳng hạn như một lối thoát hay một tay quay để cấp năng lượng cho động cơ 1 mã lực. Động cơ này quay rotor trong lõi máy phát điện. Dao động cấu hình mạch duy nhất trong lõi máy phát điện gây ra sự cộng hưởng xảy ra. Một khi lõi đạt được sự cộng hưởng này có thể sản xuất lên đến 10KW của quyền lực, mà sau đó có thể được chạy qua một biến tần để cấp năng lượng cho động cơ quay các cánh quạt. Sau đó bạn có thể rút phích cắm của động cơ từ các nguồn năng lượng gốc và các máy phát điện sẽ cung cấp năng lượng của chính nó.

Tiểu đơn vị nghiệp cộng đồng đặc biệt cho việc sản xuất của QEG được DOANH NGHIỆP phát triển trong các cộng đồng trong 30 quốc gia. Nhân dân đang làm cho các thiết bị năng lượng miễn phí của mình.

Các QEG thuộc về nhân loại bây giờ. Nhiều người sẽ cải thiện hơn nữa và chúng tôi sẽ tất cả các đồng phát triển công nghệ này cầu thực tế với nhau.

Các QEG: Đối với nhân dân và theo những người dân

Sửa chữa thế giới hiện đang đi du lịch đến Đài Loan, London và Ma-rốc cho tháng Tư để giúp cộng đồng xây dựng QEG của. Tất cả mọi thứ chúng tôi đã thực hiện đã được thực hiện bởi sự đóng góp của những người như bạn. Nếu bạn muốn giúp giữ cho chúng tôi đi, mỗi chút giúp! Xin vui lòng xem xét việc cho trở lại và việc đóng góp số tiền nào để Fix Tổ chức Thế giới. Bằng cách bấm vào đây:

http://hopegirl2012.wordpress.com/donate-to-hopegirl-ftw/

Hopegirl Blog Archives 2012-2015

small QEG-HopeGirl-logo

As Promised, here are the open sourced documents for a quantum energy generator. This has been made possible by the people and for the people. It is freely given to the world.

CLICK HERE FOR QEG OPEN SOURCE DOCUMENTS

An average modern household requires 5-10KW of power  to operate.

A conventional generator needs   15KW to produce 10KW of power.

To produce these 15KW of power we rely on gas, diesel, propane, coal or other products that can be metered creating profits for the oil industry.

130 years ago Nikola Tesla invented and patented an energy generator. This is a resonance machine that only needs 1KW of input power to produce 10KW of output power.  His patents are now in the public domain.

The Fix the World Organization has reproduced Teslas design with a few modern twists to generate the same results.   Our Quantum Energy Generator (QEG) provides 10KW of power…

View original post 267 more words

Advertisements